DOBROVOLNICTVÍ

Rád bys někde pomáhal, ale nevíš, jak a kde? Poradíme.

Seznam kontaktů a zajímavých odkazů: 

Organizace na Ostravsku

  • Realizátor ESS v MSK - https://www.trendum.cz/
  • AFS Ostravsko - www.https://www.afs.cz/
  • ADRA - www.adra.cz/dobrovolnictvi/ostrava

Rozvíjej sebe a pomáhej ostatním s prestižním oceněním

  • DOBROVOLNICTVÍ V ČR

Podrobné informace o tom, co je dobrovolnictví, uvádí publikace "Dobrovolnictví"

(zprac. Národní informační centrum pro mládež), kterou si můžeš v ICM Ostrava zdarma vyzvednout nebo stáhnout zde: www.icmpetroviceuk.cz/wp-content/uploads/2014/11/dobrovolnictvi.pdf

Odkazy na dobrovolnické organizace:

www.https://www.afs.cz/

dchoo.caritas.cz/evropska-dobrovolna-sluzba/

www.adra.cz/dobrovolnictvi/ostrava

www.slezskadiakonie.cz/projekty/dobrovolnictvi

www.tamjdem.cz

Projekt 72 hodin probíhá po celém Česku každoročně. Kdykoliv během těchto 72 hodin můžeš pomoci druhým, přírodě nebo okolí (úklid lesů, parků, vyčištění studánek; návštěva opuštěných / nemocných dětí a seniorů; opravení plotu, natření autobusové zastávky aj.). Můžeš se inspirovat činností Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy https://pdmmo.cz/fotogalerie/debordelizace/. 

Více o projektu:

www.facebook.com/72hodin.cz

www.72hodin.cz/2019/

Mnoho dalších informací o dobrovolnictví v ČR a v zahraničí poskytuje Národní informační centrum pro mládež www.nicm.cz

  • DOBROVOLNICTVÍ V ZAHRANIČÍ

EVROPSKÝ SBOR SOLIDARITY (ESS/ESC), bývalá Evropská dobrovolnická služba (EDS/EVS)

Co je evropský sbor solidarity?

Jde o novou iniciativu EU, která mladým lidem umožní věnovat se profesi nebo působit jako dobrovolník v rámci projektu ve prospěch místní komunity, a to jak doma, tak v ostatních zemích Evropy.

Mladí lidé, kteří se do evropského sboru solidarity chtějí zapojit, musí vyjádřit souhlas s jeho posláním a zásadami, jimiž se budou muset řídit.

Do evropského sboru solidarity se mohou zaregistrovat osoby starší 17 let, nicméně projektu se mohou zúčastnit až po dosažení 18 let. Do projektů realizovaných v rámci evropského sboru solidarity se mohou zapojit mladí lidé do 30 let.

Poté co se do evropského sboru solidarity zaregistrujete, můžete být vybráni k účasti na různých projektech. Můžete například pomáhat při odvracení přírodní katastrofy nebo při odstraňování jejích následků, poskytovat pomoc ve střediscích pro uchazeče o azyl či v komunitách s nejrůznějšími sociálními problémy.

Projekty podporované v rámci evropského sboru solidarity trvají od 2 do 12 měsíců. Projekty se zpravidla realizují na území Evropské unie.

Jak se stát dobrovolníkem?

www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/jak-se-stat-dobrovolnikem/

Základní info o ESC:

www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/zakladni-info/

  • V Ostravě působí organizace Trendum, o.p.s. pracující s pracovníky Evropského sboru solidarity (ESC - European Solidarity Corps)

Další informace:

www.europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en


Zdroj

ICM Ostrava, květen 2017; aktualizováno: únor 2018, září 2019; poslední aktualizace: duben 2020

Zpracovala Mgr. Adéla Grodová, aktualizoval Vilém Honysz.