de-Inkluze | Poznej Chartu (3)

02.01.2020

Třetím principem Evropské charty informací pro mládež je INKLUZE. Co to znamená?


V Informačních centrech pro mládež jsou dostupné informace všem mladým lidem bez jakékoliv formy diskriminace.

Informační služby pro mládež jsou zdarma.

Informační centra a služby pro mládež usilují o oslovení všech mladých lidí způsobem, který je účinný a vhodný pro různé skupiny a jejich potřeby.


Fotogalerie

31. 10. 2019 | Vložil Vilém Honysz