Respektování potřeb | Poznej Chartu (4)

04.11.2019

Co říká Evropská charta informací pro mládež o RESPEKTOVÁNÍ POTŘEB mládeže? O tom se dozvíte víc ve čtvrtém principu charty.

Dle charty musí činnost informačního centra pro mládež přímo vycházet z potřeb mladých lidí.

Informace poskytované centrem musí vycházet z témat, která jsou pro mladé lidi důležitá.

Návštěvník informačního centra pro mládež, musí být respektován a odpověď na jeho dotaz musí být přizpůsobena jeho individuálním potřebám.

V informačních centrech pro mládež klademe důraz na osobní přístup a kvalitu.


Fotogalerie

4. 11. 2019 | Vložil Vilém Honysz