Přednášky pro školy

Školským zařízením a zájmovým útvarům mládeže nabízíme realizaci bezplatných přednášek. Jejich výčet je uveden níže.

OMG (O mediální gramotnosti)

Cílem této přednášky je ve 2 vyučovacích hodinách zprostředkovat žákům ZŠ/SŠ základy pro bezpečný pohyb v mediálním prostředí.

Mládež v dnešním světě

Cílem této přednášky je zprostředkovat mládeži informace z různých oblastí života - kromě teoretické části také příklady z praxe, např. psaní životopisů.