SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

Poradíme Ti v nesnázích. Nezapomeň, na problémy nejsi sám.

Seznam kontaktů a zajímavých odkazů: 

Důležitá telefonní čísla:

 • Linka bezpečí: 116 111
 • Policie České republiky: 158
 • Městská policie: 156
 • Infolinka ke koronaviru: 1212


PREVENCE V MSK - šikana, kriminalita, drogy, alkoholismus, gamblerství

Krajská koordinátorka prevence rizikového chování Moravskoslezský kraj - Krajský úřad

Mgr. Andrea Matějková

28.října 117, 702 18 Ostrava

Telefon: 595 622 337

E-mail: andrea.matejkova@msk.cz

Web: www.msk.cz

Legislativou, prevencí, přehledem organizací a kalendářem akcí prevencí rizikového chování se zabývá také tento web: www.prevence-info.cz


POMOC LIDEM V OSTRAVĚ

KRIZOVÉ CENTRUM OSTRAVA, Z.S.

Ruská 94/29, 703 00 Ostrava-Vítkovice

www.kriceos.cz

Tel. 596 110 882

Otevřeno 24 hodin. Okamžitá pomoc lidem v akutní krizi.

Zdarma a bez doporučení poskytuje: krizovou intervenci - psychosociální pomoc - krátkodobou psychoterapii - v případě potřeby pobyt na lůžku.

ARMÁDA SPÁSY OSTRAVA

www.armadaspasy.cz/pobocky/ostrav

Prevence bezdomovectví Ostrava

Poslání služby pospáno zde: www.armadaspasy.cz/pobocky/ostrava/ostrava-prevence-bezdomovectvi/#12 

Moravská Ostrava a Přívoz
Palackého 741/25
702 00 Ostrava 1

Pracoviště: Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, Palackého 25, 702 00, Tel: 773 770 137

PROVOZNÍ DOBA:

pondělí 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
úterý 8:30 - 11:30, 12:30 - 15:30 terénní práce
středa 8:00 - 15:00 terénní práce
čtvrtek 8:00 - 15:00 terénní práce
pátek 8:00 - 14:00 terénní práce

Pracoviště: Ostrava - Ostrava Poruba, Dělnická 313/48, 708 00, Tel. 773 770 379

PROVOZNÍ DOBA:

pondělí 8:00 - 15:00 terénní práce
úterý 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
středa 8:00 - 15:00 terénní práce
čtvrtek 8:30 - 11:30, 12:30 - 15:30 terénní práce
pátek 8:00 - 14:00 terénní práce

Pracoviště: Ostrava - Ostrava Jih, Volgogradská 2464/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh, Tel. 773 770 136

PROVOZNÍ DOBA:

pondělí 8:00 - 15:00 terénní práce
úterý 8:00 - 15:00 terénní práce
středa 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
čtvrtek 8:30 - 11:30, 12:30 - 15:30 terénní práce
pátek 8:00 - 14:00 terénní práce


POMOC OBĚTEM TRESTNÉ ČINNOSTI - POLICIE

domácí násilí, pohlavní zneužívání, znásilnění, obchodování s lidmi, stalking - pronásledování,

počítačová mravnostní kriminalita, šikana, drogy, vloupání, krádeže

 • Obvodní oddělení policie Ostrava - střed

Masná 1352/3, 702 00 Ostrava

tel.: 974 727 401, 596 114 729, 974 725 721

e-mail: mrpo.oo.ostrava@pcr.cz

 • Obvodní oddělení policie Mariánské Hory

Strmá 1074/14, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

tel.: 974 727 301

e-mail: mrpo.oo.marhory@pcr.cz

 • Obvodní oddělení policie Poruba 1

Dělnická 392/10, 708 00 Ostrava - Poruba

tel.: 974 727 501, 596 911 333, 974 725 731

e-mail: mrpo.oo.poruba1@pcr.cz

 • Obvodní oddělení policie Přívoz

Wattova 1047/21, 702 00 Ostrava - Přívoz

tel.: 596 133 624, 974 725 751, 974 727 701

e-mail: mrpo.oo.privoz@pcr.cz

 • Obvodní oddělení policie Vítkovice

Mečnikovova 1314/4, 703 00 Ostrava - Vítkovíce

tel.: 974 728 201, 596 788 056, 974 728 201

e-mail: mrpo.oo.vitkovice@pcr.cz

 • Obvodní oddělení policie Zábřeh

Čujkovova 2775/46A, 700 30 Ostrava - Zábřeh

tel.: 596 747 770, 974 725 781, 974 728 301

e-mail: mrpo.oo.zabreh@pcr.cz

 • Obvodní oddělení Slezská Ostrava

Bohumínská 1814/65, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

tel.: 974 725 651, 596 241 039, 974 725 659

e-mail: mrpo.oo.slezska@pcr.cz

Linka důvěry Ostrava - Městská nemocnice Ostrava

Nemocniční 1772/20b, Ostrava- Moravská Ostrava, 728 80

 • Krizová telefonická a internetová pomoc

Tel. 596 618 908; 737 267 939 (zpoplatněno běžným tarifem), linka.duvery@mnof.cz

 • Emoční ztráty, úmrtí v rodině, sebevražedné tendence, vyrovnání se s nemocí nebo hospitalizací, aktuální vztahové konflikty, osamělost.

Provoz je nepřetržitý. Termíny na linku důvěry plus níže:

Pondělí 6. 4. Adiktolog - možnosti terapie závislosti látkové i chování (06:00 - 18:00)
Neděle 12. 4. Klinický psycholog - duševní poruchy a možnosti psychoterapie (06:00 - 18:00)
Čtvrtek 23. 4. Adiktolog - možnosti terapie závislosti látkové i chování (06:00 - 18:00)
Neděle 26. 4. Klinický psycholog - duševní poruchy a možnosti psychoterapie (06:00 - 18:00) 

https://www.mnof.cz/linka-duvery 

Linka bezpečí 116 111 pomáhá dětem a mladistvým

 1. Volání je bezplatné, nepřetržité - volej kdykoli z mobilu nebo z pevné linky. 
 2. Nemusíš o sobě říkat, jak se jmenuješ a odkud jsi, nemusíš mít strach se svěřit s jakýmkoliv problémem. 
 3. Pokud se ostýcháš mluvit o svém problému, můžeš o něm napsat na chatu https://www.linkabezpeci.cz/sluzby/chatuj-s-nami/ nebo na e-mail pomoc@linkabezpeci.cz

Bílý kruh bezpečí

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí, nonstop a bezplatně: 116 006 

https://www.bkb.cz/ 

Poradny: Brno, České Budějovice, Jihlava, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha


PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY - ORGANIZACE V OSTRAVĚ

Centrum Anabell, z.ú.

Komplexní služby v oblasti poruch příjmu potravy - poradenství, terapie, ambulantní léčba. Poradenství a terapie při řešení obtížných životních situací pro děti, dospělé a celé rodiny. Nutriční poradenství a terapie při různých zdravotních obtížích (redukce hmotnosti, sportovní výživa, stravování v těhotenství, výživa dětí, odstraňování nevhodných stravovacích návyků aj.).

Kontaktní pracoviště v Ostravě:

Pivovarská 4/10, 702 00 Ostrava
Tel.: 602 236 457
E-mail: ostrava@anabell.cz; web: https://www.anabell.cz/cz/nabizime/poradenstvi/ostrava 

Otevírací doba:

Pondělí 9 - 16 hodin
Úterý 9 - 17 hodin
Středa 9 - 16 hodin
Čtvrtek 9 - 18 hodin

Aktuální informace o sociálně-patologických jevech v ČR:

https://www.nicm.cz/oblasti/socialne-patologicke-jevy


Zdroj: www.nicm.cz  

ICM Ostrava, květen 2017; aktualizace: září 2019; poslední aktualizace: duben 2020

Zpracovala Mgr. Adéla Grodová, aktualizoval Vilém Honysz